Sök
Stäng denna sökruta.
Sök
Stäng denna sökruta.
Idrottslyftet

Idrottslyftet

Några områden kommer att gälla som kriterier och har högre prioritet än andra, tag hänsyn till dom för att kunna ansöka om medel från Idrottslyftet:

* Bibehålla befintliga medlemmar i föreningen

* Rekrytering av nya medlemmar

  • När ansökan är på mer än 10 000 kronor ska förening ha undersökt andra alternativ för bidrag.
  • Skicka, om möjligt in ansökan tre månader innan projektstart om ansökan är på mer än 10 000 kronor
  • Föreningsavgift för innevarande år ska vara betald
  • Förening ska registrera sig för LOK-stöd om möjligheten finns
  • Förbundsstyrelsen tar hänsyn till egenfinanisering, genomförda utbildningstimmar och sannolikeheten att projektet kommer att genomföras
  • Svar på ansökan sak kunna erhållas inom rimlig tid, 30 dagar

    . I vissa fall kan ett förtydligande från sökande behövas men målet är att lämna beslut på utsatt tid

  • När ansökan lämnas ska kontaktuppgifter finnas för person som är ansvarig för återrapport
  • Om återrapport inte lämnas in efter påminnelse kommer krav på återbetalning att ställas

Ansökan kan enbart göras via IdrottOnline Klubb, kräver alltså att din förening är ansluten till IdrottOnline Klubb, mer om hur anslutning sker kan läsas här

Kort om hur du gör för att söka pengar från Idrottslyftet