Sök
Stäng denna sökruta.
Sök
Stäng denna sökruta.
Tävlingslicens

Tävlingslicens

Tävlingslicens

Du som vill lösa licens ska skapa ett konto på Tjing och sedan ansöka om att bli medlem i föreningen du tänkt representera. När du blivit accepterad av admin och föreningen är anknuten till Svenska Discgolfförbundet kan du själv söka licens genom att klicka på Association (Svenska Discgolfförbundet) som du hittar på din Clubs startsida på Tjing. Därefter ”Get Licence”. Direkt när betalningen gått igenom har du din licens.
Har du som spelare inte licens när du deltar i någon av tävlingar kommer du diskvalificeras, detta gäller även om lag i Lag-SM har olicensierade spelare.

Vi är medvetna om att det står licens till och med 31 dec 2023 när ni skaffar licensen nu i december, vi förlänger till dec 2024 löpande.

Spelare kan endast lösa tävlingslicens och representera EN klubb. Om du är medlem i flera föreningar på Tjing väljer du under Profile Settings vilken som ska vara din ”Main club”. Det är den du kommer att söka licens för och representera.

Du kan läsa mer om hur din förening ska använda Tjing här: Nyhetsuppdateringen med instruktioner

SDGF-tävlingslicens är ett krav för att delta på tävlingar sanktionerade av Svenska Discgolfförbundet. Dessa tävlingar är:

  • Samtliga SM tävlingar
  • Samtliga deltävlingar på Swedish National Disc Golf Tour (SDGNT).

Europamästerskap är inte en SDGF-sanktionerad tävling men landslagsplatserna tillsätts av SDGF och vi kommer endast dela ut platser till licensierade spelare.

Det är också krav på SDGF-tävlingslicens på samtliga deltävlingar av Swedish Disc Golf Pro Tour (SDGPT).

Licensavgifter till SDGF:

  • Junior 200:–/år (till och med året du fyller 18 år)
  • Senior 300:–/år

Försäkring
Från 2023 ingår en försäkring från Folksam i licensen. OBS Informationen som följer gällde 2023-05-24 och ska ses som en riktlinje kring försäkringens omfattning. Folksams aktuella villkor gäller.

När försäkringen gäller
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada enligt försäkringsvillkoren som inträffar under:
deltagande i arrangemang anordnad av Svenska Frisbeesportförbundet (Svenska Discgolfförbundet), deras läns eller lokala
organisation inklusive klubbar
under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.
Om arrangemanget anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under
resor och vistelse i samband med sådan resa.

Försäkringens omfattning
Råd och Vård för idrottsskador
Skaderådgivningstjänst
Inbokning till vård (högst 2 sjukgymnastbesök, 1
läkarbesök och 1 röntgen)

Akutvårdsersättning
500 kronor
Tandskadekostnader upp till 1 prisbasbelopp
Sönderklippt/skadad hjälm i samband med vård upp till 1 500 kronor
Skadade kläder, idrottskläder och glasögon upp till 3 000 kronor


Medicinsk invaliditet
Vid invaliditetsgrader 14% Ersättningen beräknas på 350 000 kr
Vid invaliditetsgrader 574% Ersättningen beräknas på 350 000 kr
Vid invaliditetsgrader 75% och högre 700 000 kr

Dödsfall

Engångsbelopp oberoende av dödsorsak 1 prisbasbelopp

Kristerapi Högst 10 behandlingstillfällen.
Vi ersätter även upp till totalt 4 000 kr för skäliga och
nödvändiga resekostnader samt kostnader för tolk.

 

Mer information kring försäkringen kan läsas i dokumentet Försäkringsvillkor som du laddar hem här >>

 

Klubbyte
Om spelaren inte har representerat någon klubb innevarande kalenderår och/eller tävlingslicens ej är betald kan klubbyte göras med omedelbar verkan.

Vid byte av klubb under säsong där spelaren har representerat en klubb gäller följande:
Spelare plus berörda klubbar meddelar Svenska Discgolfförbundet om bytet. Spelaren betalar in en ny tävlingslicens (den tidigare inbetalda tävlingslicensen återbetalas ej). Från det datum tävlingslicensen är betald gäller 30 dagar innan bytet är officiellt och spelaren kan företräda den nya klubben. Spelaren får tävla under dessa dagar men tävlar då för sin tidigare klubb. Endast ETT klubbyte kan göras varje säsong (kalenderår).

 

PDGA

För att delta på förbundets tävlingar (samtliga utom Lag-SM) behöver du en PDGA licens. Du skaffar den själv genom att följa denna länk PDGA membership.